Úvod

Vítam Vás na svých internetových stránkách a jsem připraven Vám nabídnout své služby zeměměřiče s přesahem do navazujících oborů.

Oblast působení: Moravskoslezský kraj

V oboru mám praxi od roku 1995, kdy jsem zakončil studium geodézie a kartografie na Vysokém učení technickém v Brně.

Disponuji měřícím přístrojem japonské výroby TOPCON GPT-1004 a  patřičným softwarovým vybavením.

 

 

Geometrické plány
- pro zápis novostavby do katastru nemovitostí
- pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí za účelem čerpání hypotéky
- pro rozdělení pozemku
- pro vyznačení věcného břemene na části pozemku

Vytyčení hranice pozemku
– jedná se o vytyčení hranice pozemku v terénu a její stabilizaci hraničními znaky

Vytyčení stavby
– jedná se o práci při zakládání stavby : vytyčení rohů stavby a jejich zajištění na lavičky

Měření polohopisů a výškopisů jako podklad pro projekt

Dokumentace stavebních památek - hrady, kostely

Dokumentace skutečného provedení stavby

Mapové práce

Měření skutečných stavu inženýrských sítí - kabely, potrubí

Projektování staveb, architektura, pomoc při renovaci historických staveb

 

 


www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2011